Debating Development is een publiek platform voor ontmoeting en reflectie over actuele ontwikkelingsthema's. Tijdens webinars en panelgesprekken wisselen internationale sprekers van gedachten met elkaar.

Onze sprekers komen van internationale instellingen, de civiele samenleving en de academische wereld. De debatten worden gehost door academici van UAntwerpen.