Exposure Grote Meren (Rwanda/DRCongo) - nog 1 plaats

Dit programma gaat door in Rwanda en/of Bukavu (Oost-Congo). Het luik in Bukavu gaat enkel door onder voorbehoud van veiligheid. Dit wordt een heel jaar lang gemonitord door USOS. Mogelijk gaat de reis enkel in Rwanda door, zoals in 2019.

De exposure is in samenwerking met de Université Catholique de Bukavu (UCB). Deze universiteit werkt al jaren samen met het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB - UAntwerpen) rond het thema van natuurlijke rijkdommen.  

De media associeren (Oost-)Congo vaak met allerlei vormen van geweld. Voor een stuk is wat we zien en wat we horen echter vooral wat we willen zien of horen. De beeldvorming staat in scherp contrast met de verhalen die onze exposure reizigers de voorbije jaren meenamen uit Congo.

Tijdens de exposure word je gekoppeld aan een student van de Université Catholique de Bukavu, én aan een Rwandese student. Je leeft bij zijn/haar familie. Je gaat samen naar de markt, kerk, bezoekt familie, ... Daarnaast neem je samen met hem/haar deel aan een groepsstage op het platteland in het kader van de opleiding van de student.

Voor deze reis werken partners uit Congo, Rwanda en België samen. Het luik in Rwanda staat in teken van vrede en verzoening. Het luik in Bukavu staat in teken van wederopbouw en economische ontwikkeling.

Lees hier de algemene info over de USOS exposures

Er is nog één plaats voor deze exposure. Interesse? Contacteer janus.verrelst@uantwerpen.be