Thesisstage India voor studenten Rechten en Sociale Wetenschappen

Bij de Indiastage reis je onder begeleiding van een personeelslid van de faculteit Rechten, Sociale Wetenschappen of IMDI naar Delhi en Ranchi (in de staat Jharkand). In Delhi volg je een week lessen aan de National Law University, in Ranchi voer je drie weken lang jouw stage uit bij een advocatenkantoor of een ngo, lokaal omkaderd door het Xavier Institute of Social Service (XISS).

USOS maakt drie plaatsen vrij voor Rechtenstudenten, twee voor studenten Sociale Wetenschappen en mogelijk nog extra plaatsen voor studenten van IMDO. De reis vindt plaats in augustus 2019.

Aanbod

 • een gedegen omkadering, zowel door UAntwerpen als door de partners in India
 • een voorbereidend weekend met vorming over India en training in interculturele vaardigheden (8-10 februari 2019)
 • studenten treden reeds voor vertrek al in contact met mensen van onze partnerinstellingen
 • USOS en haar partners regelen het internationale vervoer en de accomodatie
 • de stageplek wordt door jou in samenspraak met USOS en de Indische partner geregeld. USOS en mogelijk ook je faculteit en de dienst Internationale Samenwerking dragen de reiskosten. Vermoedelijk dien je nog ca 500 euro zelf bij te dragen voor kosten ter plekke (verblijf, eten, vervoer, vrije tijd, souvenirs, ...).
 • USOS hanteert een duty of care beleid dat waakt over je veiligheid.

Voorwaarden

 • je stelt je kandidaat en neemt deel aan selectiegesprekken
 • je neemt deel aan het voorbereidend weekend van USOS (8-10 februari 2019)
 • je schrijft jouw masterscriptie tijdens het academiejaar 2019-2020
 • Voor Rechtenstudenten: je bent in jouw eerste master en volgt bij voorkeur de module Internationaal en Europees Recht

Hoe stel ik me kandidaat?

 • Voor Rechtenstudenten: je stelt je ten laatste 10 oktober (23u59) kandidaat via jouw faculteit, waarna je een week later op gesprek uitgenodigd wordt. Bij de kandidatuur voor jouw juridische stage kies je voor de Indiastage en motiveer je jouw keuze. Je kan op voorhand een infosessie bijwonen. Deze gaat door op  vrijdag 28 september tussen 13.00 en 13.30 in lokaal D.226.
 • Voor studenten Sociale Wetenschappen en IMDO. Kom USOS opzoeken op de buitenlanddag van UAntwerpen op donderdag 25 oktober. Je vindt ons tussen 13u00 en 13u30 op het USOS-standje in de Agora sporthal. Breng janus.verrelst@uantwerpen.be op voorhand op de hoogte van je komst. Stuur daarna ten laatste maandag 3 november een motivatiebrief naar janus.verrelst@uantwerpen.be (max. één A4). Nadien word je uitgenodigd voor een selectiegesprek.  Geef in je motivatiebrief volgende elementen aan:
  • Waarom wil je mee?
  • Welk thesisonderwerp neem je? (de lijst onderaan kan inspiratie geven)
  • Suggereer in je brier wie je promotor zou kunnen zijn. Voor studenten Sociale Wetenschappen: prof Petra Meier (Politieke Wetenschappen) heeft in dit kader al meerdere thesissen begeleid en is mogelijk ook dit jaar bereid dat te doen (afhankelijk van het onderwerp)

Contact

Janus Verrelst Stadscampus
SS 201
Lange Sint-Annastraat 7
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 56 54
janus.verrelst@uantwerpen.be

Indiastage 2015