Masterclass voor Duurzame Ontwikkeling 2021

***Uitgesteld naar het voorjaar van 2021 ***

Onderstaande tekst toont de masterclass in haar originele opzet, zoals het gepland was voor maart 2020. We trachten de nieuwe versie zo weinig mogelijk te wijzigen. Updates volgen.

De Masterclass brengt jongeren tussen 18 en 35 jaar een weekend lang samen voor ontmoeting & vorming over duurzame ontwikkeling. De centrale thema's van dit jaar zijn voedselproductie en klimaatpolarisatie. Deze thema's worden uitgediept met vier specifieke trajecten die parallel lopen. Dit laat ons toe om in kleine groepen te werken. De sessies zijn een mix van presentaties, workshops, debatten en/of bezoekjes. Ze gaan door in het Nederlands of in het Engels. Deelnemers kiezen één traject en blijven tijdens het weekend binnen dat traject.

De organisatie achter de masterclass hecht veel waarde aan diversiteit en inclusie. We streven naar een gemixte samenstelling van de deelnemers: student en niet-student, nationaal en internationaal, exacte en humane achtergrond, introvert en extravert, etc. We proberen in de mate van het mogelijke te voldoen aan de voorwaarden die inclusie garanderen, zoals de mogelijkheid tot een verlaagde inschrijvingsprijs, een aangepast menu, een gescheiden slaapkamer, voldoende keuze aan non-alcoholische dranken voor het barmoment 's avonds, etc. Bovenal proberen we een veilige en aangename omgeving te creëren die iedereen toelaat om zich ten volle te ontplooien. 

 Trajecten

Prijs 

  • 35 euro student
  • 50 euro niet-student
  • Vrijstelling van betaling omwille van een persoonlijke financiële situatie is mogelijk mits goedkeuring. Stuur je motivering naar janus.verrelst@uantwerpen.be

In de prijs zit alles inbegrepen: overnachting, voeding, sessies, etc. Het programma wordt grotendeels gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Partners

 

Met de steun van