From factory farm to food forest: debunking some myths on global food production

Traject in het Engels

Hoe voeden we 10 miljard mensen in 2050? Het is een vraag die recent steeds meer aandacht krijgt. Deze track onderzoekt wat er nodig is om voedsel te produceren voor een snel groeiende wereldbevolking op een sociaal, economisch en ecologisch verantwoorde manier. Wat zijn de grootste uitdagingen? Hoe worden deze uitdagingen gekaderd? Hoe wordt het Globale Zuiden beïnvloed door het voedingssysteem van het Westen? Moeten we radicaal investeren in innovatieve technologie zoals vertical farming en kweekvlees of bieden natuurlijke systemen zoals permacultuur en agroforestry een oplossing?

Dit jaar zullen maar liefst twee parallelle tracks in de masterclass deze boeiende vragen aankaarten. Elke track zal zich focussen op een verschillend aspect binnen het thema. Nadat we de track aftrappen met een gezamenlijke sessie die het onderwerp inleidt, zal de track van IOB zich toespitsen op globale narratieven rond voedselproductie. De track van Act4Change zal focussen op technologische innovatie en vernieuwende vormen van voedselproductie in Vlaanderen die de toekomst van onze voedselproductie ingrijpend kunnen veranderen.

De track van IOB zal alternatieven bieden voor de populaire agro-industriële kijk op de wereldwijde voedselproductie van de toekomst. Dit doen we door eerst te kijken naar de manier waarop de voedselproductie wereldwijd verbonden is en door zich te richten op voedselproductie in het ‘Globale Zuiden’. Ten tweede zullen we een lokaal initiatief bezoeken om inzicht te krijgen in alternatieve voedselproductiemogelijkheden in een stad zoals Antwerpen.  

In de slotsessie komen beide tracks weer samen en zullen stakeholders van verschillende domeinen (beleid, middenveldorganisaties, onderzoek, retail, multinationals en landbouw) worden uitgenodigd om hun visie op deze wereldwijde uitdaging toe te lichten. De focus zal liggen op het spanningsveld tussen technologische ontwikkelingen (GGO’s, kweekvlees, vertical farming, aquaponics…) versus gedragswijziging en meer ‘natuurlijke’ wijzen van voedselproductie (permacultuur, agroforestry, gedragsverandering, low-tech oplossingen).

Voor deze track zoeken we deelnemers die:

  • Gepassioneerd zijn door duurzame voedselsystemen, met een kritisch oog op de agro-industriële narratieven;
  • Geïnteresseerd zijn in de band tussen globale en lokale voedselsystemen;
  • Geboeid kunnen luisteren naar een sterk debat en hier eventueel graag zelf aan deelnemen;
  • Voldoende kennis van het Engels hebben om te luisteren naar Engelstalige sprekers en zich uit te drukken in het Engels. Voor de track van Act4Change is het ook een vereiste om het Nederlands voldoende onder de knie te hebben om te luisteren naar Nederlandstalige sprekers en om je uit te kunnen drukken in het Nederlands.

(Professionele) ervaring in het vakgebied is niet nodig om deel te kunnen nemen aan deze track. In het deelnameformulier vragen we echter wel om voldoende te motiveren waarom je juist geïnteresseerd bent in deze track. Verder verwachten we dat je bereid bent jezelf voor te bereiden voor de Masterclass door enkele artikels of video’s die we op voorhand meegeven door te nemen.

Voor updates over de bevestigde sprekers en activiteiten kan je deze pagina in het oog houden!

Sessie 1: ontmoeting met drie experts

Tijdens de eerste workshop laten we enkele boeiende experts aan het woord om een beter beeld te schetsen van het huidige globale voedselsysteem en de uitdagingen die onze generatie te wachten staat om te komen tot een duurzaam voedselsysteem voor 10 miljard mensen.

Kristof Rubens, beleidsmedewerker Groene Economie en Milieuverantwoorde Consumptie bij het Departement Leefmilieu bij de Overheid bij te spits af.Als Policy Advisor voor duurzame consumptie zal hij zijn inzichten delen rond consumentengedrag en vertellen hoe nudging mensen onbewust kan aanzetten om groener te consumeren.

Vervolgens zal Laurens De Meyer, Beleidsmedewerker Voeding en Landbouw bij Bond Beter Leefmilieu de rol van de overgang naar een meer plantaardig voedingspatroon uit de doeken doen. Laurens is mede-oprichter van het bekend initiatief Dagen Zonder Vlees en schreef de boeken ‘Wat (w) eten we? En ‘Moet er nog vlees zijn?’.

Als derde spreker zal Caroline Huyghe, Program Coordinator bij Food Smart Cities van Rikolto, tonen hoe lokale voedselstrategieën voor steden een antwoord bieden op de stijgende vraag naar duurzaam voedsel in onze snelgroeiende steden. Doel van het Food Smart Cities project is het creëren van een netwerk van Food Smart Cities, dat de ontwikkeling en implementatie van een duurzaam, inclusief, flexibel, effectief en efficiënt stedelijk voedselsysteem faciliteert.

Sessies 2 en 3: ontmoeting met ngo's + bezoek aan een coöperatieve winkel

Tijdens de tweede en derde sessie op zaterdagmiddag zullen we onze aandacht verdelen over het 'Global South' en de lokale Antwerpse context.

In het eerste deel zullen twee prominente ngo's die werken met boeren in het 'Globale Zuiden' hun aanpak en visie op het ondersteunen van lokale boeren  toelichten. Ze zullen uitleggen hoe ze het beleid proberen te beïnvloeden en hoe de toekomstige aanpak van de voedselproductie de producenten in het Zuiden zal beïnvloeden.

In het tweede deel krijgen we meer informatie over het CSA-netwerk (Community Supported Agriculture) in Antwerpen en de achterliggende gedachte, terwijl we een bezoek brengen aan Rico, een coöperatieve winkel waar je producten kunt kopen die door lokale boeren zijn geproduceerd.
 

Sessie 4: debat

Afsluiten doen we met een pittig debat waarin we enkele experts met zeer verschillende achtergronden en visies omtrent duurzame voedselproductie laten debatteren over de hot topics in het voedseldebat. Welke toekomst is er nog weggelegd voor dierlijke voedselproductie? Is er plaats voor GGO’s in een duurzaam globaal voedselsysteem? Kan permacultuur de wereld voeden? Brandt er een vraag op jouw lippen? Bezorg ze ons, wij verwerken de interessantste vragen in ons debat!

De eerste deelnemer van het debat is Stijn Bruers, doctor in de wetenschappen (theoretische natuurkunde en ecologie, KULeuven), doctor in de moraalfilosofie (dierenethiek, UGent) en master in de beleidseconomie (KULeuven). Stijn is een rationeel ethicus, onderzoeker en activist die zich reeds vele jaren inzet voor goede doelen. Zo is hij als freelancer en vrijwilliger betrokken bij verschillende organisaties die werken op het vlak van ecologie, mensenrechten, dierenrechten, sociale rechtvaardigheid en vrede.

Vervolgens stellen we graag Jeroen Watté voor, actief bij Wervel vzw als agro-ecoloog. Wervel vzw is een beweging die een ecologisch verantwoorde landbouw wil linken aan sociale rechtvaardigheid, aan de hand van allerlei thema’s: soja en alternatieven, hennep, diversiteit, agroforestry, denk globaal – eet lokaal. Wervel pleit voor een boerenlandbouw die ecologische meerwaarde creëert. Jeroen wil landbouwers laten afstappen van het idee dat meer biodiversiteit de kans op een waardig boereninkomen verkleint.

Hou deze pagina zeker in de gaten voor updates over de sprekers in dit debat!

Instituut voor Ontwikkelingsbeleid

Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB) van de Universiteit Antwerpen is een multidisciplinair instituut dat zich toespitst op academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening aan de gemeenschap op het gebied van economische, politieke en sociale aspecten van het ontwikkelingsbeleid. Het IOB wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan de realisatie van een meer rechtvaardige en duurzame wereld. Naast onderzoek en hoger onderwijs volgt het IOB actief de activiteiten in het Zuiden en neemt het deel aan politieke besluitvormingsprocessen van het lokale tot het mondiale niveau.