De inschrijvingen zijn afgesloten. Enkel personeel van UAntwerpen kan zich nog voor afzonderlijke sessies inschrijven. Schrijf je motivatie naar janus.verrelst@uantwerpen.be.

Deze workshops geven een beter begrip van de mechanismen van kolonialisme. Vanuit een historische analyse wordt kolonialisme gedeconstrueerd en worden discriminatie en onderdrukking blootgelegd.

Met dit initiatief willen de organisatoren het maatschappelijke debat over racisme voeden. Omdat dit debat zich ook afspeelt aan UAntwerpen, worden studenten en personeel van de universiteit mee aangemoedigd tot deelname. 

De reeks daagt de deelnemers uit om buiten de comfortzone te denken waarvoor een ruimte gecreëerd wordt voor dialoog, respect en wederzijds begrip. Verder wil de reeks academische en praktische inzichten geven om een verschil te maken in de eigen omgeving. Daarom staan we bij elke sessie een academicus en een activist te woord. Het gaat telkens om invloedrijke denkers die hun stempel hebben kunnen drukken op het maatschappelijke debat.

De workshops bestaan uit 2 reeksen van 6 sessies van telkens 2.5 uur. De deelnemers kunnen één of twee reeksen volgen. De sessies vinden online plaats tussen maart en mei, meestal op dinsdagen en telkens vanaf 19.00 uur. Voor deelname is zowel de kennis van Engels als Nederlands vereist.

Deelnemers betalen € 40 per reeks of 79 voor twee reeksen (studenten betalen € 20 of € 39). Wie deelneemt aan het groepswerk komt in aanmerking voor een certificaat.

Dit is de derde reeks workshops van BAMKO, een Brusselse vereniging van oorspronkelijk feministische jongeren binnen de Afrikaanse diaspora die uitgroeide tot een brede, inclusieve en intersectionele organisatie die vandaag een waaier aan interculturele vormingen/activiteiten aanbiedt.

Door hieraan steun te verlenen, willen de Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking en het Global Minds programma aan UAntwerpen uitdrukking geven aan hun opdracht om de universitaire gemeenschap gevoelig te maken voor sociale rechtvaardigheid en inclusie binnen de intergeconnecteerde wereld waarin ze zich begeeft.

Programma

De panels zijn nog niet volledig. Ze zullen gaandeweg aangevuld worden.

Reeks 1 

 • 02-03-21 Het Belgische koloniale verleden
  • Gillian Mathys (UGent - Geschiedenis)
  • Sandrine Ekofo (Broederlijk Delen | Kilalo | werkgroep dekolonisatie van de openbare ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  • Host: Rudy Khony (BAMKO) en Janus Verrelst (UAntwerpen - USOS)
 • 09-03-21 De (on)mogelijkheid om het onderwijs/de universiteit te dekoloniseren
  • Deel 1: pré-universitair onderwijs
   • Noel Clycq (UAntwerpen - Opleidings- en Onderwijswetenschappen)
  • Deel 2: Universiteit
   • Latifah Abdou (UCOS | WeDecolonizeVUB)
   • Vertegenwoordiging van UMOJA (Gent) en UNDIVIDED (Leuven) - te bevestigen
  • Host: Matthias De Groof (UAntwerpen - vrijwillig medewerker Onderzoekscentrum Visuele en Digitale Culturen)
 • 16-03-21 Kunst als medium voor militantisme en bewustmaking
  • Mathieu Charles (spoken word activist)
  • Aminata Ndow (Black History Month)
  • Host: Matthias De Groof (UAntwerpen - vrijwillig medewerker Onderzoekscentrum Visuele en Digitale Culturen)
 • 23-03-21 Islam en racisme vanuit een kritisch moslimperspectief 
  • Yasmina Akhandaf (Baas Over Eigen Hoofd - BOEH!)
 • 25-03-21 Intersectionaliteit, Afrofeminisme en LGBTQI + 
  • Rachael Moore (Rainbow Nation Brussels)
  • Nozizwe Dube (mensenrechtenactiviste)
  • Host: Mattias Decoster (UAntwerpen - Rechten)
 • 01-04-21 Dekoloniale en antiracisme workshop in de praktijk 
  • Mireille-Tsheusi Robert (BAMKO) en Rudy Khony (BAMKO) 

Reeks 2 

 • 20-04-21 Dekolonisatie is geen metafoor
  • Nadia Nsayi (Co-curator van de expo "100 X Congo" in het MAS | auteur van "Dochter van de Dekolonisatie")
  • Zeger Verleye (UAntwerpen - Politieke Wetenschappen) 
  • Host: Matthias De Groof (UAntwerpen - vrijwillig medewerker Onderzoekscentrum Visuele en Digitale Culturen)
 • 27-04-21 De zwartheid van BLM 
 • 04-05-21 Antropoceen, klimaatverandering en racialisering 
 • 11-05-21 Internationale solidariteit, bondgenootschap en opstand 
 • 18-05-21 Geestelijke gezondheid en migratie
  • Brenda Anyango (klinisch psycholoog bij psychologenpraktijk De Vest - te bevestigen)
  • Hanne Apers (UAntwerpen - Centrum voor Migratie en Interculturele Studies - CeMIS)
 • 25-05-21 Dekoloniale en antiracisme workshop in de praktijk
  • Mireille-Tsheusi Robert (BAMKO) en Rudy Khony (BAMKO) 


Wie kan er deelnemen?

Iedereen die wil bijleren over kolonialisme en een rol wil opnemen in de strijd tegen racisme kan zich kandidaat stellen. De workshops staan open voor mensen van binnen en buiten de universiteit (leerkrachten, maatschappelijk werkers, stafmedewerkers, journalisten, etc.) De leeftijd speelt geen rol. Bij meer kandidaten dan deelnemers zal BAMKO een selectie maken op basis van motivatie. 

Studenten en personeel van UAntwerpen hebben mits motivatie de mogelijkheid om afzonderlijke sessies bij te wonen. Ze mailen hiervoor naar janus.verrelst@uantwerpen.be

   

Contact

Voor BAMKO kan je contact opnemen met Rudy Kakota Khony: Rudy.bamko@gmail.com ​

Voor USOS/UAntwerpen kan je contact opnemen met janus.verrelst@uantwerpen.be 

Introductiefilm met uitleg over de workshop