“Salaam” (vrede) en “Azul” (uit het hart) zijn twee begroetingsvormen die in Marokko worden gebruikt, maar voor velen méér betekenen dan een simpele “goedendag”. Voor de ene groep is het een begroeting zoals een ander, voor de andere groep staat het symbool voor een politieke en culturele strijd. Beide begrippen vatten goed samen hoe complex en divers Marokko is. 

Tijdens deze week maken we enkele vragen bespreekbaar en verdiepen we ons in de verschillende regio’s van Marokko. Voor velen is de strijd voor erkenning, gelijkwaardigheid en vrijheid nog niet voorbij. 

Hoe komt het dat Marokko zo divers is? Waarom spreekt de ene Arabisch en de andere Tmazight? Zijn Marokkanen nu Berbers of Arabisch en waarom is deze vraag voor velen belangrijk? Wat is de relatie tussen België en Marokko? En hoe groot zijn de verschillen tussen het Noorden en het Zuiden van het land? ​ ​

Elke avond wordt ingeleid of afgesloten met een voordracht van de dichters Amina Belorf en Soukaïna Bennani.

De webinars zijn toegankelijk voor alle studenten en geïnteresseerden. Inschrijven is verplicht.

Deze activiteit kadert in het Global Minds programma aan UAntwerpen en geniet van de steun van VLIR-UOS

Maandag 15/02 webinar over politiek en geschiedenis (Gert Huskens)

De historisch politieke relatie tussen België en Marokko komt niet vaak aan bod in onze media, maar heeft veel invloed gehad op migratie en historische gebeurtenissen in Marokko. Onderzoeker Gert Huskens (ULB - UGent) vertelt ons over de Belgische koloniale interesse in Marokko. Van cruises die Leopold II maakte naar de Marokkaanse kust, tot de steun die hij gaf aan de opstandeling Bou Hmara.

Dinsdag 16/02 webinar over taal in Marokko (Dr. Khalid Mourigh)

Als Linguïst en Berberoloog vertelt Dr. Khalid Mourigh ons over de diversiteit aan talen in Marokko. Naast zijn werk als onderzoeker, auteur en docent aan de Universiteit Leiden, mag Dr. Mourigh zichzelf ook als één van de medesamenstellers van de grammatica van het Riffijns noemen.

Woensdag 17/02: webinar over religie en levensbeschouwing in Marokko (Lotfi El Hamidi)

Marokko is voor velen een islamitisch land zoals een ander, maar de realiteit is echter complexer. De diversiteit in stromingen en levensbeschouwingen kan je niet op één hand tellen. Tijdens deze webinar legt Lotfi El Hamidi uit wat de Islam in Marokko juist inhoudt en welke positie deze levensbeschouwingen genieten. 

Lotfi El Hamidi is historicus en gespecialiseerd in de Islam en het Midden-Oosten. Als docent, columnist (NRC, De Groene Amsterdammer) neemt hij ons tijdens de webinar mee naar het verleden en de rol die o.a. de Islam in Marokko heeft gespeeld.

Donderdag 18/02 webinar over Imazighen (Berbers) uit het Zuiden (Malika Ouacha)

Als onderzoekster neemt Malika Ouacha ons virtueel mee naar de Imazighen (Berbers) uit het Zuiden. Een groep Imazighen die niet alleen cultureel, maar ook op vlak van taal verschilt van de inwoners uit het Noorden. Tijdens deze webinar zal niet alleen de historische context aan bod komen, maar ook taal en de rol van vrouwen in de regio.  

Vrijdag 19/02 webinar over de Rif (Yassin Akouh)

De Rif is een streek in het Noorden van Marokko die de afgelopen jaren meermaals in beeld kwam door  protesten. Ook in het verleden speelde de regio een belangrijke rol. Exact 100 jaar geleden vond de Rifoorlog plaats en die diepe wonden zijn nog niet geheeld. Journalist Yassin Akouh geeft tijdens deze webinar uitleg over het Spaans protectoraat, de verschillende conflicten, migratie en de geschiedenis van de Riffijnen.