Het grote Rectorendebat

Wat zijn de belangrijkste lessen voor het universitair onderwijs die we uit de Verlichting kunnen trekken? Is de universiteit meer dan een plek waar kennis wordt verworven en verspreid? Hoe moet de universiteit omgaan met de toegenomen diversiteit? Gaat het bevorderen van sociale mobiliteit hand in hand met het streven naar excellentie? Wat is de rol van de universiteit in het publieke debat? Welke oplossingen voor actuele problemen biedt ze aan en hoe vrij en onafhankelijk is haar onderzoek nog? Deze en andere vragen staan centraal in het grote Rectorendebat waar alle rectoren van de verschillende Vlaamse universiteiten aan deelnemen en dat door Em. Prof. Leo Neels in goede banen geleid wordt.

Praktisch:

Het debat start om 19:30 uur en heeft  plaats in de Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Aula R001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. De toegang bedraagt 5 euro (studenten gratis) inclusief drankje. Inschrijven kan bij jurgen.slembrouck@uantwerpen.be of secretariaat@humanistischverbond.be of 03-233 70 32