Verlichting en vrouwenemancipatie

De schrijfster en feministe Olympe de Gouges (1748-1793) is een weinig bekende figuur van de Verlichting. Meteen na de ‘Verklaring voor de Rechten van de Mens en de Burger’ (1789) schreef ze een ‘Verklaring voor de Rechten van de Vrouw en de Burger’. Ze verdedigde expliciet en zonder reserve dat vrouwen van nature gelijk zijn aan mannen, dat ze dezelfde rechten hebben op vrijheid, en dat filosofische stromingen van haar tijd juist deze vooruitgang mogelijk maken. Haar strijd ging ook breder; ze kloeg even goed de onrechtvaardige behandeling van slaven, kinderen en armen aan. Tinneke Beeckman kadert deze opmerkelijke vrouw in haar tijd, en toont waarom de strijd van de Verlichting nog niet ten einde is.

Biografie:

Tinneke Beeckman is doctor in de Moraalwetenschappen, auteur van het bekroonde ‘Door Spinoza’s Lens’ (2012/2016), en ‘Macht en onmacht. Een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting’ (2015). Momenteel werkt ze aan een boek over het belang van Machiavelli voor deze tijd. 

Praktisch:

De lezing start om 19:30 uur en heeft  plaats in de Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Aula R014, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. De toegang bedraagt 5 euro (studenten gratis) inclusief drankje. Inschrijven kan bij jurgen.slembrouck@uantwerpen.be of secretariaat@humanistischverbond.be of 03-233 70 32