Verlichting en mensenrechten

De vrijheid van meningsuiting is een vrijheid die centraal staat in het project van de Verlichtingsfilosofen. Hoewel er onmiskenbaar reeds eerder belangrijke aanzetten gegeven zijn, zal deze vrijheid door de Verlichtingsfilosofen grondig worden geanalyseerd, wat uiteindelijk zal uitmonden in de 19de eeuw in een van de krachtigste en bekendste pleidooien voor de uitingsvrijheid, met name dat van JS Mill in zijn boek On Liberty. Wat opvalt is dat de bekommernis van de auteurs uitdrukkelijk uitgaat naar de rechten van de spreker. Dat staat in contrast met de hedendaagse tendens die vrijheid van meningsuiting vooral lijkt te problematiseren vanuit het perspectief van de toehoorders. In de lezing zal deze spanning bediscussieerd worden.”

Biografie:

Koen Lemmens studeerde rechten in Brussel en behaalde een Ph.D. aan het Europees Universitair Instituut (Firenze, Italië). Hij is hoofddocent Europees en internationaal mensenrechtenrecht, grondwettelijk recht en mediarecht aan de KU Leuven. Hij doceert daarnaast ook persrecht aan de VUB en is Belgisch directeur van het European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) in Venetië.  Eerder doceerde hij ook aan de UA en de Erasmushogeschool. Lemmens is tevens advocaat aan de Brusselse balie, gespecialiseerd in procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Praktisch:

De lezing start om 19:30 uur en heeft  plaats in de Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Aula R014, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. De toegang bedraagt 5 euro (studenten gratis) inclusief drankje. Inschrijven kan bij jurgen.slembrouck@uantwerpen.be of secretariaat@humanistischverbond.be of 03-233 70 32