Iedereen Verlicht?!

Als mensen beweren dat ze in een verlichte samenleving leven, is het niet altijd duidelijk wat ze daarmee bedoelen. Wat zijn dan die waarden van de verlichting, moeten alle burgers die aanhangen en wat is de rol van onderwijs? Er is vaak ook verwarring over de vraag hoeveel godsdienst een verlichte samenleving wel kan verdragen en op welke manier religies zich aan de verlichting kunnen aanpassen. De discussie over de (on)mogelijkheid van een Euro-Islam is daar een voorbeeld van. Patrick Loobuyck maakt wegwijs in deze discussies.

Biografie:

Patrick Loobuyck studeerde godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven en moraalwetenschappen aan de UGent. Hij is momenteel als hoogleraar verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen. Hij is ook als gastprofessor verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de UGent.

Praktisch:

De lezing start om 19:30 uur en heeft  plaats in de Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Aula R014, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. De toegang bedraagt 5 euro (studenten gratis) inclusief drankje. Inschrijven kan bij jurgen.slembrouck@uantwerpen.be of secretariaat@humanistischverbond.be of 03-233 70 32