Verlichting over wetenschap en godsdienst

Voor grondleggers van de Verlichting, zoals René Descartes of Isaac Newton, waren wetenschap en godsdienst nog nauw met elkaar verbonden. Zo meende Newton bijvoorbeeld dat enkele belangrijke eigenschappen van ons zonnestelsel verklaard moeten worden door een theïstische hypothese. Gaandeweg werden godsdienstige verklaringen echter geëlimineerd uit elke vakwetenschap, zoals uit de sterrenkunde door Kant en Laplace, en uit de biologie door Darwin. Volgt hieruit dat wetenschap en godsdienst geheel gescheiden maar ook legitieme domeinen van overtuiging zijn? In de lezing zal ik een andere stelling verdedigen: dat alleen universeel atheïsme een intellectueel verantwoorde visie is over het bestaan van God of goden. Het zal mij een genoegen zijn met U te discussiëren!

Biografie:

Prof. dr. Herman Philipse was hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden van 1985 tot 2003, en is sindsdien Distinguished Professor aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde talrijke artikelen, vele series te beluisteren colleges bij Home Academy, en verscheidene boeken. Als achtergrond voor dit gastcollege kunt U zijn boek God in the Age of Science. A Critique of Religious Reason (Oxford University Press, 2012, 2014) bestuderen.

Praktisch:

De lezing start om 19:30 uur en heeft  plaats in de Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Aula R014, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. De toegang bedraagt 5 euro (studenten gratis) inclusief drankje. Inschrijven kan bij jurgen.slembrouck@uantwerpen.be of secretariaat@humanistischverbond.be of 03-233 70 32