Verlichtingsfundamentalisme, een contradictio in terminis?

Kan men “fundamentalistisch” zijn met betrekking tot waarden zoals emancipatie, redelijkheid, menslievendheid en rechtvaardigheid? Of gaat het hier louter over een retorisch manoeuvre van diegenen die weerstand voelen tegenover de idealen van de Verlichting? In deze lezing wikken en wegen we enkele kritieken op de Verlichtingsfilosofie. We focussen op de vraag of het klopt dat men de Verlichting “fundamentalistisch” kan interpreteren, en gaan na of de zogenaamde “dialectiek van de Verlichting” tot een ontsporing van de Verlichtingsidealen heeft geleid. 

Biografie:Johan Braeckman doceert wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en publiceerde meerdere boeken en hoorcolleges over wijsbegeerte, wetenschap, ethiek, en kritisch denken.

Praktisch:

De lezing start om 19:30 uur en heeft  plaats in de Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Aula R014, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. De toegang bedraagt 5 euro (studenten gratis) inclusief drankje. Inschrijven kan bij jurgen.slembrouck@uantwerpen.be of secretariaat@humanistischverbond.be of 03-233 70 32

foto Gwenny Cooman