Zijn we steeds meer verdeeld door vrijheid?

Herneming lezingencyclus met aangepast programma en onder strikte veiligheidsmaatregelen

Hoewel de vrijheid geacht wordt bij te dragen aan het persoonlijke geluk en de maatschappelijke vrede is zij ook problematisch. Wat als de vrijheid van de ene ten koste gaat van de vrijheid van de andere? Zaait ze niet eerder verdeeldheid dan dat ze bijdraagt aan het harmonieuze samenleven? Dient de godsdienstvrijheid zeer ruim te zijn met redelijke beperkingen, of eerder beperkt  met ruime grenzen? Zijn er omstandigheden waarin verboden discriminatie dicht komt bij toegelaten differentiatie? Welke meningen “mogen” we vertolken en welke niet? Houden we nog voldoende van de vrijheid om haar te verdedigen? En is ze ons nog voldoende lief om haar te ondergaan? In de lezingencyclus "Zijn we steeds meer verdeeld door vrijheid?" worden bovenstaande vragen gethematiseerd en beantwoord door verschillende specialisten. Na hun lezing gaan ze met elkaar in debat.

Programma De vrijheid van mening, meningsuiting en godsdienst

Coronamaatregelen: Ter preventie van het risico op besmetting met covid-19 gelden er beperkende maatregelen. Bij het betreden van de gebouwen van de universiteit wordt gevraagd de handen te ontsmetten en is het dragen van een mondmasker verplicht. De zaalcapaciteit werd beperkt tot een maximum van 48 personen zodat er een minimale afstand van 1,5m zodat tussen de aanwezigen gegarandeerd kan worden. Om die reden is de activiteit enkel toegankelijk na inschrijving. Het dragen van een mondmasker is tijdens de lezingen en het debat niet verplicht.

Reserveer uw plaats via: jurgen.slembrouck@uantwerpen.be of secretariaat@humanistischverbond.be , T03 233 70 32

Praktisch:

  • De lezingen starten om 19:30 uur en vinden plaats aan de Stadscampus, Hof van Liere, Frederik De Tassiszaal, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.
  • Toegangsprijs: 5 euro (studenten gratis) ter plaatse te betalen (incl. drankje)