Het werk van Unia, het interfederale gelijkekansencentrum

Els Keytsman - Woensdag 12 februari 2020

Lezing uit de cyclus 'De vrijheid van mening, meningsuiting en godsdienst'

Een gesluierde vrouw wordt de toegang tot een stembureau geweigerd, een Joodse jongeman wordt op straat lastig gevallen omdat hij een keppeltje draagt, een moslim weigert de hand van zijn collega te schudden, een hogeschool verbiedt in een nieuw reglement alle soorten hoofddeksels, een woordvoerder van Sharia4Belgium stuurt via YouTube haatboodschappen tegenover niet-gelovigen de wereld in,…

De diversiteit van geloof- en levensbeschouwingen zorgt voor heftige reacties op het werk, op school, bij openbare instellingen en in de media. Unia helpt slachtoffers die omwille van hun geloof of levensbeschouwing het mikpunt werden van discriminatie, hatespeech en hatecrime en doet dit op basis van de antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving.

Om godsdienstvrijheid met andere grondrechten te verzoenen op het werk pleit Unia voor het concept van de 'grootste gemene deler': bij een individuele vraag over bijvoorbeeld het aanbod in de bedrijfscafeteria, over de aanpassing van het uurrooster… zoeken we een antwoord waar iedereen op werkvloer achter kan staan. Unia adviseert, begeleidt en overlegt met iedereen: van werkgevers naar het middenveld tot de overheid.

Els Keytsman is directeur van Unia

Reserveer uw plaats via: jurgen.slembrouck@uantwerpen.be of secretariaat@humanistischverbond.be , T03 233 70 32

Praktisch:

  • De lezingen starten om 19:30 uur en vinden plaats in de Stadscampus, Hof van Liere, Frederik De Tassiszaal, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.
  • Toegangsprijs: 5 euro (studenten gratis) ter plaatse te betalen (incl. drankje)