De soms moeilijke verhouding tussen de vrijheid van meningsuiting en allerhande vormen van seksisme en stereotypering

Prof. Liesbet Stevens - Woensdag 12 februari 2020

Lezing uit de cyclus 'De vrijheid van mening, meningsuiting en godsdienst'

Als gelijkheidsorgaan m.b.t. discriminatie op grond van geslacht en met als wettelijke opdracht gendergelijkheid te bevorderen en te beschermen, bouwde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de afgelopen jaren heel wat ervaring op inzake de strijd tegen gendergeweld enerzijds en discriminatie anderzijds. In de strijd tegen seksistische haatspraak komen beide thematieken samen.

De afgelopen jaren werd de strijd tegen seksisme en gendergeweld ook door de wetgever opgevoerd: de strafbaarstelling van aanzetten tot seksisme, haat, discriminatie of gendergeweld, de strafverzwaring in gevallen van gendergeweld, de strafbaarstelling van openbaar seksisme via de Seksismewet, de strafbaarstelling van voyeurisme en wraakporno, de ratificatie van het Verdrag van Istanbul zijn duidelijke stappen in de strijd tegen seksistisch geweld.

Seksistische haatspraak is een specifieke vorm van seksistisch geweld. Maar tot waar gaat in deze context de vrijheid van meningsuiting? Dat heel wat seksistische haatspraak online verspreid wordt, maakt van dergelijke feiten bovendien ‘drukpersmisdrijven’ volgens de actuele interpretatie van het Hof van Cassatie, wat hen veel moeilijker te vervolgen maakt.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen navigeert doorheen het (juridische) mijnenveld en probeert doelwitten van seksistische haatspraak te beschermen.

Prof. Liesbet Stevens is adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en doceert 'Recht met betrekking tot sekse, seksualiteitsbeleving en voortplanting' aan de KU Leuven.

Reserveer uw plaats via: jurgen.slembrouck@uantwerpen.be of secretariaat@humanistischverbond.be , T03 233 70 32

Praktisch:

  • De lezingen starten om 19:30 uur en vinden plaats in de Stadscampus, Hof van Liere, Frederik De Tassiszaal, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.
  • Toegangsprijs: 5 euro (studenten gratis) ter plaatse te betalen (incl. drankje)