Transgenderisme

De idee dat mens en maatschappij maakbaar zijn en dus naar eigen inzicht vorm gegeven kunnen worden, typeert moderne samenlevingen. Die maakbaarheidsgedachte botst soms op biologische grenzen of diepgewortelde culturele normen. Het transgenderdebat situeert zich midden in dat spanningsveld en verdeelt de gemoederen. Is het mogelijk om een genderidentiteit te bepalen zonder de culturele inbedding van het biologische geslacht in rekening te brengen? Welke oplossingen moeten we bieden aan mensen die een groot onbehagen voelen bij hun biologische geslacht? Met enkele kritische lezingen, een getuigenis en een debat verkennen we het spanningsveld.

Praktisch: De lezingen hebben plaats in de Universiteit Antwerpen, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen, aula R004 en starten om 19:30 uur (onthaal vanaf 19:00 uur) Toegang: € 5 (studenten gratis) inclusief drankje. Meer info: jurgen.slembrouck@uantwerpen.be of secretariaat@humanistischverbond.be T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren).