M/V/X een evolutionair-wetenschappelijke kijk

We horen steeds vaker dat biologisch geslacht een sociale constructie is, omdat er ook intersekse personen bestaan. Genderidentiteit, of iemands ervaring van zichzelf als man, vrouw of een tussencategorie, zou dan weer inherent en onbetwistbaar zijn. Wat zegt de wetenschap hierover? Hoe bepalen biologen geslacht? Waarom vinden we vergelijkbare sekseverschillen terug bij de meeste andere zoogdiersoorten, en wat weten we over de oorsprong van genderidentiteit? In het licht van de plotse, exponentiële toename van het aantal adolescente meisjes dat medische transitie zoekt, soms met onomkeerbare gevolgen, zijn dit urgente vragen.

Dr. Griet Vandermassen is germaniste en doctor in de filosofie. Ze schreef Darwin voor dames. Over feminisme en evolutietheorie (2005) en is coauteur van In Darwins woorden. Leven, werk en denken van Charles Darwin (2009). Ze is columniste voor De Standaard.

Praktisch: De lezingen hebben plaats in de Universiteit Antwerpen, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen, aula R004 en starten om 19:30 uur (onthaal vanaf 19:00 uur) Toegang: € 5 (studenten gratis) inclusief drankje. Meer info: jurgen.slembrouck@uantwerpen.be of secretariaat@humanistischverbond.be T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren).