Vrede is een uitzonderlijk hoog goed, een noodzakelijke voorwaarde om een actief en ethisch burgerschap mogelijk te maken. De huidige dramatische ontwikkelingen in het oosten van Europa hebben onze moderne westerse democratieën nog maar eens geconfronteerd met de vaststelling dat vrede een broos gegeven is. De interactieve sessies van Vorming Vrede & Burgerschap zijn daarom relevanter en actueler dan ooit. Met deze sessies willen we alle geïnteresseerde burgers, het maatschappelijk werkveld, professionelen uit het onderwijs en de sociale sector, studenten en beleidsverantwoordelijken bewuster en beter leren omgaan met vormen van geweld in hun eigen leefwereld en daarbuiten.

Praktisch: De interactieve vormingssessies worden georganiseerd aan de stadscampus van Universiteit Antwerpen door de Stuurgroep Vorming Vrede & Burgerschap, het Humanistisch Verbond, Uitgeverij Gompel & Svacina en de Vrijzinnige Dienst van Universiteit Antwerpen.

Prijs: 80 euro voor zes sessies. Gepensioneerden betalen slechts 50 euro. Per sessie vragen we een bijdrage van 15 euro. Gepensioneerden betalen in dit geval 10 euro per sessie. Wie inschrijft voor het volledige programma ontvangt een gratis Vredeswijzer of een gratis publicatie van het Humanistisch Verbond. 

De sessies zijn gratis voor studenten van Universiteit Antwerpen wanneer ze inschrijven via de Vrijzinnige Dienst.

Info: sven.lauwers@uantwerpen.be (Vrijzinnige Dienst)