Van deze sessie bestaat geen opname


WOENSDAG 22 NOVEMBER

VAN 19 UUR TOT 21 UUR

STADSCAMPUS UA, C.002, PRINSSTRAAT 13

De NAVO is blijven voortbestaan en uitgebreid richting Rusland. Rusland werd op gelijke voet opgenomen in de Europese veiligheidsorde. Exclusie in plaats van inclusie. Tom Sauer beargumenteert dat de manier waarop het Westen omgegaan is met Rusland na het einde van de Koude Oorlog, verklaart waarom Poetin gedaan heeft wat hij gedaan heeft.

Tom Sauer is professor aan de UA. Hij is een politiek wetenschapper en expert met betrekking tot de internationale politiek. Bij uitgeverij Polis verscheen in 2017 het boek De strijd voor vrede en hoe we die kunnen winnen.