Woensdag 11 oktober

Van 19 uur tot 21 uur

Stadscampus UA, C.002, Prinsstraat 13

In deze lezing gaat Patrick Loobuyck dieper in op de vraag wat tolerantie vandaag kan betekenen. Daar bestaat immers nogal wat verwarring over. Voor de een is de samenleving nog steeds veel te weinig tolerant, volgens de ander zijn we net veel te verdraagzaam geworden. Denken we maar aan de discussies over de hoofddoek, over Zwarte Piet, over het omgaan met extreemrechts, over asiel en migratie, over softdrugs, en over de jeugd van tegenwoordig. Om goed samen te leven is het belangrijk dat we goed begrijpen welke opvatting van tolerantie er schuilgaat achter de democratische rechtsstaat zoals we die hier in de praktijk proberen te brengen. Het gaat om een heel specifieke opvatting die gebaseerd is op wederzijds respect en grondrechten. De multiculturele samenleving zet dat vaak op scherp. Ook in de 21ste eeuw blijkt tolerantie vaak een lastige deugd waarover we het gesprek met elkaar moeten blijven voeren.

Patrick Loobuyck is als hoogleraar levensbeschouwing en politieke filosofie verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de Universiteit Gent. Hij is auteur van onder meer Burgerschap (Boom, 2022) en Samenleven met gezond verstand (Polis, 2017). Als moraalfilosoof is hij een gewaardeerde stem in het publieke debat, in de krant, op radio en televisie.