Registratie 'Achter de verhalen' - 18-20 april 2018

Toelichting bij de inschrijving: sedert 2017 eist het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek dat er inschrijfgeld wordt gevraagd aan deelnemers van congressen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om per congresdag een bijdrage te vragen. Deelnemers voor wie een dergelijke bijdrage financieel bezwaarlijk is kunnen via dit inschrijfformulier een beurs aanvragen waarmee deze kosten worden betaald. Het aantal beurzen is beperkt: een aanvraag resulteert niet automatisch in een toekenning van de beurs.

Voornaam * 
Naam * 
Universiteit / Instelling * 
E-mailadres *   
Duid aan op welke dagen u deelneemt aan het congres. Per congresdag vragen we een vergoeding van 40 € (inclusief catering) * 


Neemt u deel aan de avondactiviteit in het Letterenhuis op woensdag 18 april? Schrijver Koen Peeters en schilder Koen Broucke houden een lezing over 'De wereld van De verwondering in het Oostende van Hugo Claus'. Daarna volgt een panelgesprek over de biografie (met Jos Joosten, Mark Schaevers, Johan Vanhecke en Geke van der Wal), gevolgd door een bezoek aan de Hugo Claustentoonstelling in het Letterenhuis en een receptie. Deelname is gratis. * 

Neemt u deel aan het congresdiner op donderdag 19 april? Hiervoor vragen we een vergoeding van 50 €. * 

Eventuele aanvullende opmerkingen
Te betalen €

Achter de verhalen stelt een aantal beurzen ter beschikking aan jonge en/of extramurale deelnemers die niet beschikken over een academisch krediet waarmee ze de congreskosten kunnen terugvorderen. Wie voor een dergelijke beurs in aanmerking wil komen, wordt verzocht hiervoor een korte motivering te geven. Wil u een aanvraag indienen voor een dergelijke beurs? *  

*  Verplichte velden
achterdeverhalen@uantwerpen.be verzamelt deze persoonsgegevens voor de praktische organisatie van het congres Achter de verhalen, dat plaatsvindt aan de Universiteit Antwerpen van 18-20 april 2018. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.