Buurtzorg en zorgzame buurten

Tijdens het online mini-symposium van vrijdag 11 september '20 gaven we een overzicht van het buurtzorglandschap in Vlaanderen, en reikten we aan de hand van drie praktijkvoorbeelden een kader aan om iedereen te stimuleren een buurtzorgproject op te starten. Het symposium eindigde met enkele best practices van ervaringsdeskundigen.

En wat daarna ...

Omdat we tijdens dit online mini-symposium niet iedereen konden betrekken, organiseren we op vrijdag 23 april 2021 een breder symposium om dit kader uit te diepen met andere praktijkvoorbeelden. De partners in Vlaanderen die rond dit thema gewerkt hebben of willen werken, zullen betrokken worden.