Er zijn 4 modules verspreid over heel de dag.

 • Kies maximaal twee modules uit module 1, 2 of 3. Laat een collega kiezen voor een andere module om meer draagkracht te krijgen binnen je organisatie.
 • Module 4 is voor iedereen toegankelijk, want dan verwelkomen we Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.                                                                                                       

9.15 - 11.15 uur: Module 1: De denkkaders     

We stellen meerdere denkkaders voor met één of twee praktijkvoorbeelden. Deze denkkaders liggen aan de basis van veel buurt-zorgprojecten in Vlaanderen. Deze sessie geeft je een antwoord op de vraag ‘Welk denkkader geeft je extra inspiratie en kan helpen om uw buurt-zorgproject te starten of verder uit te bouwen?’.

Maximum aantal deelnemers: 300   

Pauze: 11.15 - 11.30 uur                                                       

11.30 - 13 uur: Module 2: Je kan een keuze maken uit drie thema's:

 • Eenzaamheid: Is er praktijkervaring in Vlaanderen? 
 • Wonen: Kan een woonbeleid inspelen op een buurt?
 • Zorg: Kunnen we de zorg- en welzijnsprofessionals verbinden met de mantelzorger? 

Na een korte inleiding en enkele praktijkvoorbeelden gaat de moderator in gesprek met de aanwezigen. Wie kent een goed praktijkvoorbeeld? Tegen welke problemen lopen we aan? Zijn er praktijkvoorbeelden hoe we deze problemen kunnen oplossen? Met welke denkkaders en partners kan je verbinden?

Maximum aantal deelnemers per thema: 100 (totaal 300)    

Pauze: 13 - 13.30 uur                                               

13.30 - 16 uur: Module 3: Drie stappen om een buurt-zorgproject te starten en duurzaam te maken

 • STAP 1: De analyse fase
 • STAP 2: De implementatie fase 

Pauze: 15 - 15.15 uur

 • 15.15 - 16 uur: STAP 3: De evaluatie fase 

Iedere fase wordt toegelicht aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Daarna gaat de moderator in gesprek om vragen, ervaringen en praktijkvoorbeelden vanuit de deelnemers te bespreken. Deze sessie geeft je een antwoord op de vraag: Welke bouwstenen heb ik nodig om een buurt-zorgproject te starten of succesvol te maken. Welke partners kunnen mijn initiatief ondersteunen en met wie kan ik (interprofessioneel) samenwerken.          

Maximum aantal deelnemers per stap: 100 (totaal 300)

Pauze: 16 - 16.15 uur                                                                                 

16.15 - 17.40 uur: Module 4: Samenvatting

 • Wat hebben we geleerd uit module 3? 
 • Toelichting beleidsplan rond het thema buurtzorg-zorgzame buurten door minister Wouter Beke.
 • Wat na het symposium?       

Maximum aantal deelnemers: 500