Reflectienamiddag over filosofieonderwijs

Zaterdag 27 maart 2021
14.00 - 17.00 uur

Al voor de derde keer organiseert de opleiding Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen een reflectienamiddag over filosofieonderwijs. De namiddag zal bestaan uit twee delen:

1.    Inleiding: ‘Publieksfilosofie en filosofieonderwijs: een geslaagde kruisbestuiving?’

Professor Guido Vanheeswijck zal, ter inleiding van de namiddag, zijn visie op filosofie en onderwijs toelichten. Aansluitend is er ruimte voor vragen.

2.    Intervisie in thematische werkgroepen: de vele gezichten van filosofie(onderwijs)

Nog meer dan de voorbije edities, willen we dit jaar een platform bieden waar (toekomstige) leerkrachten en docenten die zich met filosofie bezighouden, van elkaars ervaringen en expertise kunnen leren. Daarom kiezen we ervoor om een intervisie te organiseren in verschillende thematisch georiënteerde werkgroepen, telkens begeleid door docenten met expertise terzake.

  • Politiek & maatschappij - Herbert De Vriese, Peter Visser
  • Ethiek & levensbeschouwing - Guido Vanheeswijck, Katrien Schaubroeck
  • Kunst & cultuur - Ellen Gillard, Jasper Van de Vijver
  • Wetenschap & techniek - n.n.b.

Deelnemers die zich inschrijven voor een van deze groepen, brengen zelf iets mee uit hun eigen klaspraktijk – boeiend lesmateriaal, effectieve werkvormen, of gewoon ervaringen of vragen – om te delen met de anderen.

Hoewel alle bijdragen welkom zijn, zullen we in elk van de werkgroepen – aansluitend bij de openingspresentatie – nadenken over publieksfilosofie als bron voor kwaliteitsvol filosofieonderwijs. Met ‘publieksfilosofie’ verwijzen we naar populaire filosofische boeken, magazines en tal van online bronnen die een breed publiek bereiken. Ze onderscheidt zich van de academische filosofie door haar ambitie om filosofie toegankelijk en aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door het vermijden van jargon en het aansluiten bij herkenbare levenspraktijken.

Iedereen die bezig is met filosofieonderwijs, op elk onderwijsniveau, is welkom.

Praktisch

Inschrijven kan door middel van een mail aan Jasper Van de Vijver. Vermeld in die mail zeker in welke workshop(s) je geïnteresseerd bent.

Plaats van samenkomst maken we later nog bekend.