Filosofeervoormiddag: filosoferen met kinderen

30 maart 2019

Doet denken deugd?

Peter Visser (UAntwerpen, VEFO) leidde in, waarna we ons opsplitsten in twee verschillende werkgroepen. Een afsluitende plenaire sessie met bijkomende vragen voor de sessiebegeleiders rondde deze rijkgevulde voormiddag af.

1. Verkenningssessie Filosoferen Met Kinderen (FMK)

Verkenningssessie Filosoferen Met Kinderen (FMK)

Is filosoferen voor jou nog een relatief onbekend onderwijsterrein? Kreeg je al via de lerarenopleiding of elders een eerste FMK-initiatie en wil je graag een volgende (w)onderwijs(gerige) stap zetten? Dan is aansluiten bij de FMK-verkennersgroep wellicht aangewezen. Deze FMK-sessie belicht die al te schaarse schoolactiviteiten waarbij het actieve en autonome denken van kinderen echt ter zake doet. In deze workshop oefen je om denkvaardigheden van kinderen te stimuleren door actief luisteren, creatief denken, hypothetisch denken, out of the box-denken, ordenen buiten de aangeleerde kaders, kritisch denken, respect voor andermans denken opbrengen, argumenteren,…

Na een korte voorstellingsronde volgen:

  • Een denkoefening met reflectie
  • Het filosofisch gesprek
  • Een afsluitende denkoefening met reflectie

Begeleid door Lies Pycke (lector pedagogie en filosofie aan de AP-Hogeschool)

2. Verdiepingssessie Filosoferen Met Kinderen (FMK)

Verdiepingssessie Filosoferen Met Kinderen (FMK)

Heb je al een eerste kennismaking met Filosoferen Met Kinderen achter de rug? Of heb je al enige FMK-ervaring binnen of buiten de schoolmuren? Dan kan het volgen van een FMK-verdiepingssessie met gelijkgerichte zoekers een praktische verrijking betekenen.

Deze sessie bestaat uit drie delen:

  • De kortste filosofische wandeling
  • Een snelle inspiratieronde
  • Een langere oefening: hoe ga ik bij een volgende FMK-sessie concreet aan de slag binnen mijn onderwijswerkcontext?

Begeleid door Soumar Afram (lector zorgverbreding, remediërend leren en buitengewoon onderwijs aan de KdG-Hogeschool)