Reflectienamiddag: de taak van (filosofisch) onderwijs

30 maart 2019

Wat moet onze jongeren leren op de schoolbanken? Welk onderwijs willen wij, en wat kan daarbij de taak zijn van de filosofie?

De debatten werden geopend door filosoof Jan Bransen, die zijn nieuwe boek Gevormd of vervormd: een pleidooi voor ander onderwijs aan ons voorstelde. Daarna volgde een panelgesprek met verschillende betrokkenen uit het onderwijsveld over de rol van filosofie en filosoferen in het secundair onderwijs.

1. Filosoof Jan Bransen over onderwijs (14.00 - 15.15 uur)

"Ons huidige onderwijs is gebaseerd op achterhaalde en incoherente ideeën"

Deze prikkelende stelling staat centraal in Gevormd of vervormd, het nieuwe boek van de Nederlandse filosoof Jan Bransen. Hij houdt er een pleidooi voor een ander onderwijs. Behalve een filosofische kijk op onderwijs, liet hij voor ons ook zijn licht schijnen op de rol van filosofie in het onderwijs.


Jan Bransen is hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met Laat je niets wijsmaken (Klement 2013) won hij de Socrates Wisselbeker, de prijs voor het meest prikkelende filosofieboek. Ook zijn Word zelf filosoof, in 2014 heruitgebracht bij ISVW Uitgevers, was genomineerd voor deze prijs. Recent verscheen bij Routledge het Engelstalige Don’t Be Fooled: A Philosophy of Common Sense. Hij is daarnaast oprichter van het tijdschrift Philosophical Explorations. Jan Bransen blogt over het onderwijs op www.pleidooivooranderonderwijs.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Panel over filosofie en filosoferen in het secundair onderwijs (15.15 - 16.30 uur)

In dit panelgesprek gingen verschillende betrokkenen gaan met elkaar (en met ons) in debat over het hoe en waarom van filosoferen in de klas en van het vak filosofie op school.

Centraal in dat debat: het vraagstuk van de taak van de filosofie. Welke rol kan filosofie spelen in het onderwijs in een steeds diversere samenleving? Wat is de meerwaarde van filosofische kennis en reflectie? Uit welke filosofische bronnen putten we om jongeren vandaag filosofisch te vormen? Hoe kan eigentijds filosofieonderwijs ertoe bijdragen om te antwoorden op de ecologische, maatschappelijke en geopolitieke uitdagingen van deze tijd?

Vier deelnemers - allen met een hart voor filosofie en met de voeten in de onderwijspraktijk – vertelden wat zij zien als de taak van eigentijds filosofieonderwijs:

  • Christophe Calis (pedagogisch adviseur AHOVOKS)
  • Michèle Dobbeleir-Goddaert (directeur Stedelijk Lyceum Waterbaan Deurne)
  • Maarten Van Alstein (senior-onderzoeker Vlaams Vredesinstituut)
  • Emeliek Garriau (leerkracht GO! Atheneum Erasmus De Pinte)

Herbert De Vriese (UAntwerpen) was moderator.