Locatie en toegang

  • !!  De Geneeskundige Dagen zijn omgevormd tot een digitaal congres, met fysieke toegang voor een beperkt aantal deelnemers (enkel voor KARVA-leden is fysieke toegang mogelijk).
     
  • Locatie: Campus Drie Eiken, Gebouw O - Universiteitsplein 1, Wilrijk
  • Parking 1 of 2

Inschrijvingstarieven

  • Lid Karva, studenten, HAIO of ASO: gratis deelname
  • Voor elke halve dag betalen niet-leden: €30
  • Stagebegeleiders van het UAntwerpen Centrum Huisartsgeneeskunde die bevestigen dat ze afgelopen jaar een student begeleidden, krijgen een reductie van twee sessies (€ 60) bij de berekening van het te betalen bedrag.