Onderwijs | Onderzoek met impact

Op 28, 29 en 30 juni 2017 vonden in Antwerpen de Onderwijs Research Dagen plaats.

Thema: Onderwijs | Onderzoek met impact.

Lees meer


Programma
Keynotes
Programma
Promovendi preconferentie
Brugprogramma
Deelthema's
Bedrijfsopleidingen, Beroepsonderwijs en Vakmanschap
Beleid en Organisatie
Curriculum
Domein-Specifieke Aspecten van Onderwijs
Hoger Onderwijs
ICT
Leraar en Lerarenopleiding
Leren en Instructie
Methodologie en Evaluatie
Onderwijs en Samenleving

Contact

Secretariaat Onderwijs Research Dagen 2017 ord2017@uantwerpen.be
Logo's