Onderwijs | Onderzoek met impact

Op 28, 29 en 30 juni 2017 vinden in Antwerpen de Onderwijs Research Dagen plaats.

Het thema is Onderwijs | Onderzoek met impact.

Met dit thema verwelkomen we in Antwerpen iedereen die in het brede onderwijsveld via kwaliteitsvol en innovatief onderwijs | onderzoek een impact beoogt te realiseren.

Onderwijs | onderzoek kan:

  • een academische en/of maatschappelijke impact hebben
  • een uitgesproken lokale dan wel een internationale impact ambiëren
  • impact beogen bij lerenden, onderwijsprofessionals en/of beleidsmakers
  • impact beogen in de klas, de school, het werkveld
  • impact beogen in  diverse onderwijsniveaus (van basis- tot volwassenenonderwijs)

Tot slot kijken we ook uit naar bijdragen die zich kritisch buigen over de vraag wat impact van onderwijs | onderzoek is of moet zijn.

De ORD 2017 wil inspirerend zijn voor de onderwijspraktijk, onderzoekers en beleidsmakers.

De organisatie van de ORD 2017 is onder auspiciën van de VOR en het VFO in handen van het Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen (David Gijbels) en de Antwerp School of Education (Elke Struyf).

 


Programma
Keynotes
Programma
Promovendi preconferentie
Brugprogramma
Deelthema's
Bedrijfsopleidingen, Beroepsonderwijs en Vakmanschap
Beleid en Organisatie
Curriculum
Domein-Specifieke Aspecten van Onderwijs
Hoger Onderwijs
ICT
Leraar en Lerarenopleiding
Leren en Instructie
Methodologie en Evaluatie
Onderwijs en Samenleving
Voorstel indienen
Call for papers
Sessieformats
Procedure
Link voorstel indienen
Praktisch
Locatie congres
Congresdiner en feest
Overnachten

Contact

Secretariaat Onderwijs Research Dagen 2017 ord2017@uantwerpen.be
Logo's