Bedrijfsopleidingen, Beroepsonderwijs en Vakmanschap

Het thema Bedrijfsopleidingen, Beroepsonderwijs en Vakmanschap omvat onderzoek van leren, vorming, training en onderwijs, ter voorbereiding op én ondersteuning van het functioneren in arbeid en beroep. 
De vraagstukken die centraal staan in deze beroepen, worden steeds complexer. De vraag is dan ook hoe hierop kan worden voorbereid voor en tijdens het functioneren in arbeid en beroep? Het thema omvat ook de ruimere bevordering van maatschappelijke participatie door leren in Volwasseneneducatie en maatschappelijke verbanden. 

Dit alles kan zich afspelen in formele en informele leersituaties die verbonden zijn aan de twee velden van het themagebied:

  • arbeidssituaties in bedrijven en andere arbeidsorganisaties
  • beroepsgerichte leer- en praktijksituaties in en rond de instellingen voor beroepsonderwijs

Themacoördinator: Piet Van den Bossche