Domein-Specifieke Aspecten van Onderwijs

De divisie Domein-Specifieke aspecten van Onderwijs (DSO) staat nadrukkelijk open voor onderwijsresearch in alle vakdomeinen. Binnen elk vakdomein zijn er momenteel vernieuwingen op het gebied van leren, lesgeven, en vakinhouden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Natuurwetenschappen, wiskunde, informatica en techniek: bijvoorbeeld, ontwikkeling van STEM-onderwijs, numerieke geletterdheid, financiële geletterdheid, ‘realistisch’ vs. ‘traditioneel’ wiskunde-onderwijs,
 • Talen: bijvoorbeeld, CLIL, digitaal schrijfonderwijs, nieuwe vormen van geletterdheid, nieuwe leerinhouden voor lessen literatuur en cultuur,
 • Gedrags- en cultuurwetenschappen: bijvoorbeeld, burgerschapsvorming,
 • Geschiedenis: bijvoorbeeld, diversiteit,
 • Filosofie, rechten, economie: nieuwe didactische werkvormen,
 • enzovoort.

Naast dit perspectief vanuit het vakdomein kunnen er ook meer algemene thema’s binnen de verschillende vakdomeinen uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld:

 • nieuwe vormen van assessment,
 • inzet van nieuwe ICT-tools zoals digitale schoolborden,
 • directe instructie vs. project gebaseerd leren,
 • curriculumontwikkeling
 • de lerarenopleiding,
 • meertaligheid,
 • enzvooort.

We verwelkomen zowel bijdragen die rechtstreeks vanuit de praktijk het thema bespreken, als papers die eerder van op een afstand het onderwerp analyseren. Aarzel niet om individueel of als groep een voorstel tot symposium in te dienen om een debat over actuele zaken en onderzoeksresultaten te voeren binnen een thema.

Themacoördinator: Jordi Casteleyn