Leren en Instructie

In het thema 'Leren en Instructie' komt onderzoek aan bod naar de wijze waarop vorm wordt gegevan aan leer- en instructieprocessen in hun onderlinge samenhang en hoe dit verloopt, hoe deze beïnvloed worden door kenmerken van de lerende en van de docenten en de effecten van interventies. Deze vraagstukken worden niet alleen vanuit instructie en de onderwijskundige discipline bekeken, maar ook vanuit recente inzichten uit aanverwante disciplines, zoals cognitieve psychologie, sociale en cultuurpsychologie, organisatiepsychologie en neuropsychologie. 

Bijdragen aan dit thema kunnen zowel betrekking hebben op: de ontwikkeling van directe en ondersteunende instructievormen of methoden, specifieke (vakgebonden) leerprocessen en leerresultaten, en op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes van lerenden en docenten. Mogelijke onderwerpen zijn onder meer: kennisconstructie, leerprocessen en kennisstructuren, zelfregulatie van leren, metacognitie en transfer, motivatie en interesse, de rol van taal in de ontwikkeling van het kind, informeel leren, relatie tussen leerstrategieën en leeromgevingen, leren in ‘nieuwe’ leeromgevingen, en leer-, instructie- en sociale processen die zich voordoen in leeromgevingen.

Themacoördinator: Peter Van Petegem