Call for papers

Voorstel indienen

Zoals elk jaar nodigen wij u – onderzoekers, lectoren/docenten, promovendi/doctoraatsstudenten, masterstudenten, kortom iedereen die onderzoek in of naar het onderwijs doet – uit om een voorstel in te dienen voor het presenteren van uw onderzoek in de vorm van een paper, een poster, een rondetafelgesprek of een symposium, binnen één van de divisies.  

Tijdsplanning

01-dec-16 Start indienen voorstellen
03-jan-17 Start inschrijving ORD 2017
23-jan-17 Deadline indienen voorstellen
Eind maart Bericht van acceptatie/afwijzing voorstellen
1-mei-17 Einde vroegboektarief

Beoordeling

Elke bijdrage wordt beoordeeld door twee beoordelaars. In geval van twijfel of onvoldoende overeenstemming tussen de beoordelaars beslist de congrescommissie. Acceptatie kan mede afhankelijk zijn van het aantal ingediende voorstellen. De uitkomst van de beoordeling leidt tot één van de volgende conclusies:

  1. Geaccepteerd
  2. Voorwaardelijk geaccepteerd
  3. Afgewezen

De indieners ontvangen uiterlijk eind maart 2017 uitsluitsel over het resultaat van de selectieprocedure. In geval van ‘voorwaardelijk geaccepteerd’ wordt daarbij aangegeven waar aanpassingen noodzakelijk zijn.
Elke indiener van een geaccepteerd voorstel dient zich ook apart te registreren als deelnemer van de ORD 2017. Dit kan vanaf 3 januari via tabblad ‘Inschrijven'.

Taal

De voertaal op de ORD is Nederlands, ook wat het indienen van voorstellen betreft. Bij wijze van uitzondering is het mogelijk dat indiening in het Engels plaatsvindt door onderzoekers die het Nederlands onvoldoende machtig zijn.

Beschikbare media

Voor de presentatie van papers en symposia is een beamer en een PC/laptop beschikbaar. Voor de presentatie van een poster wordt u gevraagd een poster op A1 format mee te nemen. Voor de rondetafelgesprekken zijn geen ondersteunende media beschikbaar.

Pre-conferentie vereniging voor promovendi

Op 28 juni zal er van 10-13u voorafgaand aan de ORD 2017 een pre-conferentie voor promovendi georganiseerd worden. Meer informatie hierover volgt later.

Kom over de brug programma

Net zoals tijdens de ORD 2016 in Rotterdam, willen we ook tijdens de ORD 2017 in Antwerpen de brug tussen onderwijsonderzoek en praktijk een plek geven. Meer informatie hierover volgt later.