Sessieformats

Op de ORD 2017 zijn vier typen bijdragen mogelijk: een paperpresentatie, een gestructureerde posterpresentatie, een rondetafelgesprek en een symposium waarin een aantal aan elkaar gerelateerde presentaties wordt gehouden.

Sessieformats