Reflectienamiddag & nocturne over filosofie en onderwijs


Studienamiddag en nocturne over filosofie en onderwijs

Noteer alvast in je agenda: op zaterdag 28 maart 2020 organiseren we de tweede editie van de Antwerpse Filosofienocturne! Ze wordt opnieuw voorafgegaan door een reflectienamiddag over filosofie en onderwijs.

Het thema dit jaar is: Publieksfilosofie en filosofieonderwijs: een geslaagde kruisbestuiving?

We zijn aan het werk aan het programma, dat we hopelijk gauw kunnen bekendmaken.

In afwachting daarvan kan je terugkijken naar het boeiende programma van de eerste editie.

Foto's Filosofienocturne 2019