Workshops

 1. Verbeteren van de communicatie en gegevensdeling in de ouderenzorg.
  Hoe de onderlinge communicatie tussen zorgprofessionals verbeteren? Communicatie tussen eerste- en tweedelijnszorg, maar ook met de mantelzorgers en welzijnswerkers. 
  Hoe meer inzetten op gegevensdeling en betaalbare gemeenschappelijke digitale media?
   
 2. Buurt- en wijkgericht werken m.b.t. wonen, leven en zorg
  Hoe zorg en welzijn voor ouderen integreren in een buurt of wijk? Hoe de dienstencentra, de aanwezige woonzorgcentra en een geïntegreerd breed onthaal daarin een rol laten spelen?
   
 3. Buurt- en wijkgericht werken m.b.t. eenzame en kwetsbare bejaarden
  Hoe kan buurt- en wijkgericht werken een antwoord bieden voor de toenemende problematiek van eenzaamheid, armoede, diversiteit ? Hoe kan een buurt of wijk zorg op maat organiseren voor eenzame en kwetsbare bejaarden ?
   
 4. Focus op vroegdetectie, assessment, vroegtijdige zorgplanning en outreachend aanbod in de ouderen zorg
  Hoe kunnen we meer proactief gaan werken in de ouderenzorg, met aandacht voor preventie, vroegdetectie en vroegtijdige zorgplanning? Kan een outreachend aanbod daarbij helpen?
   
 5. Het geïntegreerd breed onthaal - communicatie en informatie voor ouderen.
  Hoe kunnen we de communicatie met en informatie voor de oudere bevolkingsgroep verbeteren? Welke rol kan het lokaal bestuur hierin opnemen?
   
 6. Participatie van ouderen en mantelzorg
  Hoe kunnen we ouderen en hun mantelzorg meer laten participeren, met respect voor hun autonomie, zelfstandigheid en mogelijkheden?