Er zal via het logboek van Zoom bekeken worden of u effectief heeft deelgenomen aan het symposium. Enkel indien u heeft deelgenomen zal de accreditering en/of aanwezigheidsattest in orde gebracht worden.