Vertaling en wereldliteratuur. Een Belgisch perspectief.

Symposium 13 & 14/12/2021

Het tweedaagse symposium Vertaling en wereldliteratuur. Een Belgisch perspectief is een interuniversitair initiatief  [UAntwerpen – KU Leuven – VUB] dat voortvloeit uit een OJO[Omkadering van Jonge Onderzoekers]-subsidie van de Antwerp Doctoral School. De doelstelling is om onderzoekers die aan verschillende universiteiten en/of onderzoekscentra over gelijkaardige thema’s werken, samen te brengen voor een uitwisseling van ideeën en projecten, om zo ook een samenwerking op langere termijn te creëren.

_____

Le symposium Traduction et littérature mondiale. Une perspective belge est une initiative interuniversitaire [UAntwerpen – KU Leuven – VUB] qui a pu être réalisée grâce à des subsides du type OJO[Encadrement de Jeunes Chercheurs], de l’école doctorale d’Anvers. L’objectif est de réunir pendant deux jours des chercheurs qui travaillent sur des thèmes similaires dans des universités et/ou centres de recherche différents, afin de faciliter un échange d’idées et de projets, et de favoriser des collaborations à plus long terme.

Contact

Francis Mus