Departement Taalkunde

Het taalkundig onderzoek aan de Universiteit Antwerpen wordt gekenmerkt door een focus op taal in gebruik: de nadruk ligt op theoretische modellen die vertrekken van de idee dat talige kennis wordt opgebouwd via ervaring. De onderzoekers analyseren reëel en gesitueerd taalgebruik in specifieke contexten.


Activiteiten
Er zijn momenteel geen activiteiten of nieuwsitems beschikbaar.


Nieuws


1            

Voorzitter

Reinhild Vandekerckhove Stadscampus, Gebouw D
D.123
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
reinhild.vandekerckhove@uantwerpen.be

Onderzoeksgroepen

De onderzoeksgroepen die zich specialiseren in taalkunde: