NieuwsVoorzitter

Walter Van Herck stadscampus, Gebouw R
S.R.203
Rodestraat 14
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 43 43
Fax +32 3 265 49 38
walter.vanherck@uantwerpen.be

Onderzoeksgroepen

De onderzoeksgroepen die zich specialiseren in wijsbegeerte: