Religious Practice and Spiritual Aspiration

ANTWERP PHILOSOPHY LECTURE

Prof. Gordon Graham (Princeton Theological Seminary, professor emeritus)
Dinsdag 5 november, 19.30u
Stadscampus Universiteit Antwerpen
Grote Kauwenberg 18, Aula C.002.

Gordon Graham is professor emeritus in de wijsbegeerte aan Princeton Theological Seminary en directeur van The Edinburgh Sacred Arts Foundation. Voor zijn aanstelling in Princeton doceerde hij filosofie aan University of St Andrews en University of Aberdeen. Hij toont een bijzondere interesse voor de Schotse traditie van de wijsbegeerte en is de oprichter van het tijdschrift Journal of Scottish Philosophy. Van 2007 tot vorig jaar was hij ook voorzitter van het Center for the Study of Scottish Philosophy aan Princeton Theological Seminary. Hij publiceerde over een breed scala aan filosofische onderwerpen in de domeinen van kunst, opvoeding, ethiek, politiek, religie en technologie. Tot zijn recente publicaties behoren Philosophy, Art and Religion: Understanding Faith and Creativity (Cambridge University Press, 2017); Wittgenstein and Natural Religion (Oxford University Press, 2014); Universities: The Recovery of an Idea (Exeter: Imprint Academic, 2008); The Re-enchantment of the World: Art versus Religion (Oxford University Press, 2007). 

Op dinsdag 5 november zal professor Graham een publieke lezing geven over het onderscheid tussen religieuze praktijk en spiritueel verlangen. Hij vertrekt van een opmerkelijke vaststelling die gedaan wordt in onderzoek naar de hedendaagse vitaliteit van religieus geloof: het belijden van ‘religie’ gaat achteruit, terwijl interesse voor ‘spiritualiteit’ blijkt toe te nemen. Deze trend wordt bevestigd door twee andere ontwikkelingen, namelijk de enorme achteruitgang in kerkelijke betrokkenheid en de snelgroeiende markt in boeken en online media voor allerlei soorten ‘spiritualiteit’. Hoe moeten we deze verschuiving denken? In zijn lezing onderzoekt professor Graham in hoeverre we ‘spiritualiteit’ kunnen beschouwen als religie in een andere vorm, en in hoeverre die zienswijze nu precies tekortschiet.

Na de lezing is er gelegenheid tot vragen stellen.

De Antwerp Philosophy Lecture is een filosofische lezing voor een breed publiek van geïnteresseerden, georganiseerd door het departement wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. De lezing wordt afgesloten met een feestelijke receptie. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. De toegang is vrij, maar gelieve uw aanwezigheid vóór vrijdag 1 november te bevestigen via een e-mail aan esther.kroeker@uantwerpen.be.

 

On Tuesday 5 November, Gordon Graham (Princeton Theological Seminary) will give a public lecture entitled “Religious Practice and Spiritual Aspiration”. It will focus on the difference between religious adherence and interest in spirituality.

Abstract. It is a striking fact about surveys into the contemporary state of religious belief that while adherence to ‘religion’ is in decline, interest in ‘spirituality’ appears to be on the rise. This trend in confirmed by other evidence, notably the decline in church attendance on the one hand, and burgeoning market in books and online resources for all sorts of ‘spirituality’. What should we think about this shift? This lecture explores the ways in which ‘spirituality’ is, and is not, ‘religion’ in a different form.

For more information, see https://www.gordon-graham.net/philosophy.html.

  • Time: Tuesday 5 November, 19:30-22:00
  • Location: Stadscampus Universiteit Antwerpen, Grote Kauwenberg 18, Aula C.002.

Entrance is free, but please register your attendance before Friday 1 November by email to esther.kroeker@uantwerpen.be.