SEW – eenheid in diversiteit – naar een Europese en globale duurzame maatschappij.

Sociaal-economische wetenschappen is een studie op het grensgebied van sociologie, recht en economie. Deze multidisciplinaire insteek maakt de opleiding uniek in Vlaanderen.

In de opleiding Sociaal-Economische Wetenschappen (SEW) is hokjesdenken taboe. Studenten worden er ingewijd in vakonderde­len van zowel economische als sociale wetenschappen en ontwik­kelen er een ruime blik op de socio-economische realiteit. Dat brede perspectief is in moeilijke tijden meer dan ooit noodzakelijk. Want een fenomeen als werkloosheid is niet louter te herleiden tot het econo­mische, maar heeft ook maatschappelijke oorzaken en gevolgen. In een com­plexe wereld is het van groot belang om over maatschap­pelijke vraagstukken te denken vanuit verschillende disciplines. Het sociale beleid komt immers tot stand in een samenleving die op bestuurlijk vlak meerdere lagen heeft: bovenop de lokale, Vlaamse en Belgische, ligt er ook een Europese én globale laag die voortdurend aan belang wint.

Om visueel uit te drukken waar de opleiding SEW voor staat, kozen we dan ook voor een beeld én de achterliggende visie  op de globale samenleving van de Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto, Love Difference (6 Mediterraneans), tevens het kunstwerk dat het plafond van de Meerminne siert.  Je kan het volledige Love Diffence Manifesto downloaden (pdf).