Boost je leer-kracht

‘Boost je leer-kracht’ is een netwerkevent dat wordt georganiseerd door de Antwerp School of Education en zich richt zowel op huidige studenten, toekomstige studenten en alumni van de Specifieke Lerarenopleiding, als op vakmentoren, mentorcoaches, zorgcoördinatoren, directies en lerarenopleiders. We willen die dag alle actoren met elkaar in contact brengen voor netwerking, het uitwisselen van materiaal en ervaringen, om in gesprek te gaan met elkaar, nieuwe dingen bij te leren, inspiratie op te doen voor het eigen lesgeven en nog veel meer…

Er zal aandacht zijn voor algemeen onderwijskundige topics, maar er zullen ook sessies zijn die inzoomen op de verschillende vakdidactieken. Er is dus voor ieder wat wils. Huidige studenten nemen actief deel aan het netwerkevent door bijvoorbeeld zelf ontwikkeld lesmateriaal te tonen en beschikbaar te stellen, het voeren van een sollicitatiegesprek, het deelnemen aan een vragensessie, het demonstreren van een kort lesfragment, enz. Directies kunnen rekenen op meer informatie over de Educatieve Masters en hebben de mogelijkheid om in (sollicitatie)gesprek te gaan met de leerkrachten van morgen.

Programma

oefenles  boost je leer-kracht

 

  


Praktisch

Donderdag 24 mei 2018

09:00 - 14:00 u.

Universiteit Antwerpen - Stadscampus - Gebouw K
Kleine Kauwenberg
Gratis, maar verplicht op voorhand inschrijven

 

 

Contact

Ann Aerts
beleidsmedewerker en stagecoördinator
Tel. 03 265 54 53
ann.aerts@uantwerpen.be