Programma

 • vanaf 08:30 u. Ontvangst met koffie
   
 • 09:15 u. Welkomstwoord en introductie
   
 • 09:40 u. Parallelsessies 1
  • 1A Hoe coach ik een leraar in opleiding?
   Doelgroep: vakmentoren, mentor-coaches, directies en zorgcoördinatoren.
    
  • 1B Sollicitatiespeeddate
   Doelgroep: huidige en toekomstige studenten, directieleden
    
  • 1C Vragen staat vrij
   huidige en toekomstige studenten gaan in gesprek met een panel van directieleden, mentor-coaches en leerkrachten
    
 • 10:30 u. Parallelsessies 2
  • 2A Diversiteit in een grootstedelijke context
   Doelgroep: iedereen
    
  • 2B Sollicitatiespeeddate
   Doelgroep: huidige en toekomstige studenten, directieleden
    
  • 2C Vragen staat vrij
   huidige en toekomstige studenten gaan in gesprek met een panel van directieleden, mentor-coaches en leerkrachten
    
 • 11:10 u. Pauze
   
 • 11:30 u. Parallelsessies 3 - (Vak)didactische sessies
   
  • 3A Sessie vakdidactiek Engels
   Studenten en vakmentoren wisselen met elkaar van gedachten over stage-ervaringen en -vragen van studenten
   Doelgroep: vakmentoren, studenten en alumni 
    
  • 3B Sessie vakdidactiek Geschiedenis
   Concrete handvaten uit de stagepraktijk van studenten om historisch denken te stimuleren bij leerlingen
   Doelgroep: vakmentoren, studenten en alumni 
    
  • 3C Sessie vakdidactiek Gedrags- en cultuurwetenschappen
   Info- en contactmoment over heden en toekomst van de studierichting humane wetenschappen (ASO) en breder van het domein 'Maatschappij en Welzijn (ASO-TSO-BSO)': positie, inhoud en opleiding
    
  • 3D Sessie vakdidactiek (Vreemde) talen
   Sprekend leren: hoe werken aan taalvaardigheid (maar ook aan cognitieve vaardigheden) aan de hand van exploratieve gesprekken in groepswerk
   Doelgroep: vakmentoren, studenten en alumni 
    
  • 3E Sessie vakdidactiek Wiskunde
   Studenten tonen aan de hand van korte lesfragmenten wat ze hebben meegenomen uit de lessen didactiek Wiskunde. Ze delen het ontwikkelde lesmateriaal en hun ervaringen, en gaan hierover in gesprek met de aanwezige vakmentoren en UA-begeleiders
   Doelgroep: vakmentoren, studenten en alumni 
    
  • 3F Sessie vakdidactiek Economie
   introductie - didactiek boekhouden - didactiek algemene economie - Skillslab (getuigenis door een student)
   Doelgroep: vakmentoren, studenten en alumni 
    
  • 3G Sessie Klasmanagement
   Wat krijgen studenten mee op vlak van klasmanagement tijdens hun opleiding? En op welke manier kan aanvangsbegeleiding op school hier verder op inspelen?
   Doelgroep: vakmentoren, mentor-coaches en directies
    
 • 12:15 u. Informatie over de educatieve master, prijsloting, bedanking en afsluiting
   
 • 12:30 u. Lunch en goodiebag

 

Doorlopend

Materialenmarkt
Infostanden
Demo's