Korte inhoud

​Bedrijven beschikken over massa’s gegevens en informatie over hun klanten. Veel gegevens hebben we ook zelf (al dan niet bewust) doorgegeven. Op basis van deze klanteninformatie moeten bedrijven beslissingen nemen die soms kleine, soms grote gevolgen kunnen hebben. Zo zullen verzekeraars rekening houden met allerlei demografische informatie om te beslissen hoeveel iemand voor een verzekering moet betalen. En een bank zal allerlei criteria hanteren om te beslissen of iemand al dan niet een lening voor een woning kan krijgen. We zoeken onze weg in deze 'big data' en kijken hoe beslissingen op basis van deze data tot stand komen: we doen aan 'data mining'. We staan ook stil bij ethische issues bij het gebruik van big data.

Interactief hoorcollege door prof. dr. David Martens

📅 Dinsdagvoormiddag 8 februari 2022

📅 Dinsdagnamiddag 8 februari 2022

Kom voorbereid naar deze sessie

  • Het begrip functie is een belangrijk onderdeel van deze sessie, met name het verschil tussen een lineaire en een niet-lineaire functie. Het kan dus nuttig zijn om deze begrippen even terug op te frissen, zodat de leerlingen optimaal kunnen volgen. Je vindt hierover een kennisvideo op deze pagina.
  • ​Ook enige notie van het sommatieteken is zeker handig. Dit veelgebruikt, wiskundig symbool wordt uitgelegd in een andere, eveneens hieronder beschikbare kennisvideo.
  • Verder wordt het gebruik van wiskunde geïllustreerd zonder in detail te gaan. Er is dus geen bijkomende, specifieke voorkennis noodzakelijk.
  • ​Als voorproefje voor de ethische vraagstukken die opdoemen bij het omgaan met ‘big data’, verwijst de docent naar onderstaande twee video’s die je kan laten bekijken door je leerlingen. In de sessie zal naar deze video's worden verwezen.

Laat je leerlingen deze kennisclips op voorhand bekijken:

Wat is een lineaire functie?

Kennisclip op YouTube

Sommatieteken

Kennisclip op YouTube

You Won't Believe What Obama Says In This Video!

Inspiratievideo op YouTube

Aanzet tot "ethics of self-driving cars"

Inspiratievideo op YouTube

De professor laat zien welke gecompliceerde wiskunde er allemaal aan te pas komt bij big data vraagstukken. Dat is leerstof die onze leerlingen helemaal niet kennen, zeer interessant. - Deelnemende leerkracht na vorige editie