Korte inhoud

Grote infrastructuurwerken roepen vaak weerstand op: is de investering wel nodig, hoeveel gaat de investering kosten, wie is er bij gebaat,...? Bij de beslissing voor grote investeringen berekent men de  financiële kost, overlast, milieueffecten, extra files... Maar ook de voordelen worden bekeken: sneller transport, minder files en meer werkgelegenheid. Al deze kosten en baten moeten tegen elkaar worden afgewogen om tot een goede beslissing te kunnen komen. 

Interactief hoorcollege door dr. Katrien De Langhe

📅 Dinsdagvoormiddag 8 februari 2022

📅 Donderdagvoormiddag 10 februari 2022

Kom voorbereid naar deze sessie

  • De leerlingen brengen een grafische rekenmachine mee ter ondersteuning van de oefeningen tijdens de sessie.
  • Voor deze oefeningen is kennis van integralen noodzakelijk om oppervlakten te berekenen. Hierbij komen exponentiële functies aan bod. Een kennisclip over de exponentiële functie is beschikbaar via onderstaande video.
  • Ook de oppervlakteformules van enkele meetkundige figuren zoals een driehoek, trapezium, … zullen van pas komen.
  • Begrippen zoals de marktvraag, het marktaanbod, het marktevenwicht en het consumtenten-/producentensurplus zijn essentieel om de sessie goed te kunnen volgen. We verwachten dat leerlingen die niet vertrouwd zijn met deze begrippen, onderstaande vier video’s bekijken ter voorbereiding op de sessie. De andere leerlingen kunnen ze uiteraard ook gebruiken om de economische begrippen even terug op te frissen.

Laat je leerlingen deze kennisclips op voorhand bekijken:

Exponentiële en logaritmische functie met grondtaal e

Kennisclip op YouTube

De marktvraag

Kennisclip op YouTube

Het marktaanbod

Kennisclip op YouTube

Het marktevenwicht

Kennisclip op YouTube

Het consumenten- en producentensurplus

Kennisclip op YouTube

Verwerking achteraf

  • ​De opgaven en oplossingen van alle (integraal)toepassingen uit deze sessie worden bezorgd aan de begeleidende leerkracht. Zo kunnen deze achteraf in de klas verder in detail worden besproken.

Interessant om te zien hoe wiskunde wordt toegepast in de economie. De oefeningen tijdens deze sessie zorgden bovendien voor extra interactie. - Deelnemende leerlingen na vorige editie