Grote infrastructuurwerken: kosten en baten

Korte inhoud

Grote infrastructuurwerken roepen vaak weerstand op: is de investering wel nodig, hoeveel gaat de investering kosten, wie is er bij gebaat,...? Bij de beslissing voor grote investeringen berekent men de  financiële kost, overlast, milieueffecten, extra files... Maar ook de voordelen worden bekeken: sneller transport, minder files en meer werkgelegenheid. Al deze kosten en baten moeten tegen elkaar worden afgewogen om tot een goede beslissing te kunnen komen.

Deelnemende leerlingen in 2019: "Interessant om te zien hoe wiskunde wordt toegepast in de economie. De oefeningen tijdens deze sessie zorgden bovendien voor extra interactie."

Interactief hoorcollege door Katrien De Langhe

📅 Dinsdagvoormiddag 4 februari 2020

📅 Dinsdagnamiddag 4 februari 2020

📅 Donderdagnamiddag 6 februari 2020

Kom voorbereid naar deze sessie

  • Alle leerlingen brengen een grafische rekenmachine mee.
  • Voor de toepassingen in deze presentatie worden oppervlakten berekend aan de hand van integralen. Hierbij komt ook de exponentiële functie aan bod. Een kennisclip over de exponentiële functie is beschikbaar via onderstaande videolink.
  • Om goed te kunnen volgen en sneller tot de essentie over te gaan, zou het fijn zijn als de leerlingen weten wat de marktvraag, het marktaanbod, het marktevenwicht en het consumtenten-/producentensurplus zijn. Ze kunnen dit opfrissen of ontdekken in onderstaande video's.