Macro-economische knipperlichten in de EU

Korte inhoud

Binnen de Europese Unie worden heel wat economische variabelen gemonitord. We kennen allemaal de begroting en de 3%-norm is voor velen geen geheim meer. Maar ook de werkgelegenheid, economische groei, inflatie, woningprijzen en tal van andere variabelen worden in het oog gehouden. Voldoet een land voor een bepaalde variabele aan de normen, dan krijgt ze een ‘groen licht’. Echter, wanneer bepaalde normen niet gehaald worden, kan dit een ‘knipperlicht’ worden. In dat geval moet het beleid worden bijgestuurd. 

Deelnemende leerkracht in 2019: "Een leuke, interactieve les. De afwisseling tussen twee docenten zorgde voor een aangename dynamiek."

Interactief hoorcollege door prof. dr. Jacques Vanneste en Christine Schauw

📅 Dinsdagnamiddag 4 februari 2020

📅 Donderdagnamiddag 6 februari 2020

Kom voorbereid naar deze sessie

  • Deze presentatie legt de link tussen economie, wiskunde en maatschappij en is ook interessant voor niet-economierichtingen. Specifieke voorkennis is niet vereist.
  • In onderstaande video legt docent Christine Schauw alvast enkele basisbegrippen rond economie uit ter voorbereiding op deze sessie.