Economie: een serieus spel

Korte inhoud

Beslissingen nemen vergt de nodige analyse en denkwerk. Een beslissing die je neemt heeft immers niet alleen gevolgen voor jezelf, maar ook voor alle anderen waar je mee handelt. Maar hoe bepaal je nu best jouw eigen strategie? Kan je inschatten welke beslissing je zelf moet nemen zonder dat je weet wat de anderen gaan doen? Is er een soort glazen bol waarover je beschikt? Hoe dit werkt, kom je in deze les te weten aan de hand van experimenten waar je zelf aan kan deelnemen. Op die manier leer je wat het ‘Nash’-evenwicht betekent, waarmee John Nash een Nobelprijs economie won. Je ontdekt welke afwegingen bedrijven maken wanneer zij bijv. nieuwe vestigingsplaatsen moeten kiezen.

Deelnemende leerkracht in 2019: "De les was goed gestructureerd en had een aangemaam lesritme. Fijn dat de leerlingen snoepjes konden winnen en vragen konden stellen."

Interactief hoorcollege door dr. Eve Vanhaecht

📅 Dinsdagvoormiddag 4 februari 2020

📅 Donderdagvoormiddag 6 februari 2020

Kom voorbereid naar deze sessie

  • Deze sessie geeft toepassingen op speltheorie. Specifieke voorkennis is niet nodig. Dit interactief hoorcollege kan een inleiding zijn op speltheorie voor wie het nog niet gezien heeft in de les. Voor klassen die deze leerstof wel al zagen, vormt het een fijne aanvulling.