Meer ruimte (voor) onderzoek

Dinsdag 3 maart 2020

!Wegens renovatiewerken aan gebouw Q op Campus Drie Eiken, zal deze avond plaatsvinden op Campus Groenenborger T1.03!

Sessievoorzitter: prof. dr. Katrien Kolenberg, Departement Fysica Universiteit Antwerpen

Is er plaats voor leven in de ruimte? – Overleven op ruimtemissie naar Mars – Circulariteit in de ruimtecapsule – Genieten van space cake?

Lezingen (in het Engels):

19.45 uur
Searching for alien biospheres beyond our solar system​
prof. dr. Michaël Gillon, F.R.S-FNRS + Astrobiology Research Unit, University of Liège

Man on Mars, the perfect example of circular economy​
dr. Christophe Lasseur, European Space Agency (NL)

The brain in space
dr. Angelique Van Ombergen, Universiteit Antwerpen, European Space Agency

21.45 uur
Slotwoord en receptie, aangeboden door Solvay