Transitie naar circulariteit

Dinsdag 15 oktober 2019

!Wegens renovatiewerken aan gebouw Q op Campus Drie Eiken, zal deze avond plaatsvinden op Campus Groenenborger T1.03!

Sessievoorzitter: prof. dr. Ronny Blust, vicerector onderzoek Universiteit Antwerpen


Afval als grondstof – Metalen: hergebruik of alternatieven - Is circulaire economie steeds de oplossing? – Samenwerking in de keten – Benign by design


19.45 uur
Opening van de Kekulé-cyclus XVIII: prof. dr. Filip Lardon, vicerector dienstverlening Universiteit Antwerpen

Lezingen (in het Engels):

EU: The State of Environment and Transition Pathways to Sustainability
dr. Hans Bruyninckx, Executive Director, European Environment  Agency (DK)

Managing for the Circular Economy and Chemicals Management, a dilemma or an achievable challenge for Industry and Society in the EU?
Hugo Waeterschoot MSc, Chemicals Management Advisor, Eurometaux

Circular economy: resourceful strategies​
prof. dr. ir. Karel Van Acker, KU Leuven

21.45 uur
Slotwoord en receptie, aangeboden door Universiteit Antwerpen